داستان هاى مصور ، انیمیشن و بازی های ویدیویی

رده سنی مناسب : ۱۸+

نام بازى : موراميريا     نوع داستان (ژانر) : فانتزی / جنگی     سال انتشار : ـــــ

کارگردان: مصطفی ممسنی    نوع بازى : آر بي جي      وضعیت بازى : درحال برنامه ريزى

مقدمه :

شمشیر و سپر و قلب ،،، زهر و پادزهر و نابودی

داستان پنج ستاره و يک سرنوشت ،،، داستانی از صداقت و خيانت